Fakher Mergasoris Fond, FMF English
English
Swedish
Swedish
Kurdish / كوردی
كوردی

Fakhir Mergasori Foundation

Fakher Mergasori

Fakher Mergasori var en känd kurdisk frihetskämpe som kämpade för oberoende, demokrati och frihet i irakiska Kurdistan. Han föddes 1933 i samhället Mergasor som ligger i nordöstra delen av irakiska Kurdistan.

I slutet av 50-talet var han politisk aktiv och arbetade för det mesta underjordiskt för att undkomma förföljelse. Under 60-talet anslöt han sig till den nystartade väpnande kurdiska motståndsrörelsen, och blev snart ledamot av KDPs centralkommite.

Han var en omtyckt och modig gerillaledare. År 1970 blev han ansvarig för KDPs fjärde gren som omfattade hela KDP i Sulemania-provinsen. Han mördades av sina politiska rivaler 1975.

För att hedra hans minne har denna fond nämnts efter honom.