Fakher Mergasoris Fond, FMF English
English
Swedish
Swedish
Kurdish / كوردی
كوردی

Fakhir Mergasori Foundation

Om FMF-priset/stipendiet

Årligen delar Fakher Mergasori Fondation ut tre priser eller stipendier; ett pris till årets elev, ett pris till årets lärare/rektor och ett pris till årets skola i södra Kurdistan.

Priset kommer att bestå dels av ett diplom och dels av en prissumma eller stipendium. Stipendiet kan vara att åka på en veckas studieresa till en skola i Sverige.

Priserna kommer att delas ut på en gala som fonden kommer att hålla årligen i södra Kurdistan, vilket kommer att ske under hösten.