Fakher Mergasoris Fond, FMF English
English
Swedish
Swedish
Kurdish / كوردی
كوردی

Fakhir Mergasori Foundation

Om fonden

Fakher Mergasori Foundation, som är registrerad i Sverige, är en ideell fond.

Fondens uppgift är att stödja en positiv och modern utveckling inom utbildningsväsendet i södra Kurdistan, genom att ekonomiskt och på andra sätt stödja elever/skolpersonal och skolor som har lyckats bra.

Årligen kommer fonden att dela ut en del priser till de elever/skolpersonal och skolor som har lyckats bra. Dessutom kommer fonden att initiera konferenser, föreläsningar med mera.

Fonden har en styrelse var uppgift är att årligen utarbeta en verksamhetsplan samt att se till att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Styrelsen har även det ekonomiska ansvaret för fonden. Styrelsen ska arbeta i enlighet med de stadgar som är fastställda. Styrelsen tillsätts av stiftaren.